ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ- ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Ref.No: 62051000
Start date: 18.02.1993
End date: 18.02.1995
Approval date: 29.01.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 24.651,51 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS ERMOPOULOS
Email: jermop@central.ntua.gr
Go to Top