ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Ref.No: 62113800
Start date: 20.01.1999
End date: 20.02.2001
Approval date: 25.02.1999
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: PIPE LIFE HELLAS
Budget: 34.629,49 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. EUAGGELIA KONTOU-DROUGKA
Email: ekontou@central.ntua.gr
Go to Top