ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ PVC

Ref.No: 62096700
Start date: 10.07.1997
End date: 10.12.1997
Approval date: 04.09.1997
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: PETZETAKIS AE
Budget: 8.155,25 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. EUAGGELIA KONTOU-DROUGKA
Email: ekontou@central.ntua.gr
Go to Top