ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

Ref.No: 62087900
Start date: 20.12.1996
End date: 20.04.1997
Approval date: 10.02.1997
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: PIPE LIFE HELLAS
Budget: 4.155,55 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. EUAGGELIA KONTOU-DROUGKA
Email: ekontou@central.ntua.gr
Go to Top