ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Ref.No: 63054700
Start date: 01.05.1995
End date: 30.04.1998
Approval date: 28.03.1995
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: ΤΗΕRΜΙΕ, E.O.K.
Budget: 136.986,00 €
Scientific Responsible: IOANNIS PAPAGEORGAKIS
Go to Top