Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Ref.No: 62230200
Start date: 29.10.2007
End date: 28.11.2009
Approval date: 30.10.2007
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: AGGELIDIS-GEORGAKOPOULOS AEVE
Budget: 29.435,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. DIMITRIOS OIKONOMIDIS
Go to Top