Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Ref.No: 61100400
Start date: 12.05.1998
End date: 30.06.1998
Approval date: 12.05.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: G.G.E.T.
Budget: 1.995,60 €
Scientific Responsible: MARIA MANDARAKA
Email: mandar@chemeng.ntua.gr
Go to Top