Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 63023500
Start date: 01.01.1992
End date: 31.10.1992
Approval date: 29.06.1992
Department: DEN UPARHEI
Financier: E.O.K.
Budget: 80.000,00 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS XIROKOSTAS
Go to Top