ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ref.No: 62092700
Start date: 01.06.1997
End date: 31.05.2007
Approval date: 03.07.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 103.888,49 €
Scientific Responsible: Prof. LOIS
Email: elois@chemeng.ntua.gr
Go to Top