ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ref.No: 66008000
Start date: 01.09.2000
End date: 31.08.2008
Approval date: 30.11.2000
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MANUFACTURING TECHNOLOGY
Financier: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 132.061,63 €
Scientific Responsible: ATHANASIOS MAMALIS
Email: mamalis@central.ntua.gr
Go to Top