ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ LASER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΑΕΡΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ & ΥΓΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ref.No: 63075100
Start date: 07.02.1996
End date: 07.02.1998
Approval date: 18.07.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 1.291,27 €
Scientific Responsible: Prof. SERAFETINIDIS
Email: aseraf@central.ntua.gr
Go to Top