ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ

Ref.No: 61146900
Start date: 20.10.2003
End date: 30.09.2004
Approval date: 08.10.2003
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: ΕΥΔ/ΕΠ-ΟΑΛΑΑ, U.PE.HO.D.E.
Budget: 141.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. ASIMAKOPOULOS
Email: vassim@central.ntua.gr
Go to Top