ΕΦΑΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ref.No: 66005200
Start date: 01.10.1996
End date: 30.09.1999
Approval date: 15.01.1998
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 161.408,64 €
Scientific Responsible: Prof. MARIOS TSEZOS
Email: tsezos@metal.ntua.gr
Go to Top