ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ref.No: 65020700
Start date: 01.02.1993
End date: 31.12.1994
Approval date: 05.03.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 5.869,41 €
Scientific Responsible: SPURIDON TZAFESTAS
Email: tzafesta@softlab.ece.ntua.gr
Go to Top