ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (CAD) / (00ΒΕ224)

Ref.No: 61134300
Start date: 01.10.2001
End date: 30.11.2003
Approval date: 17.01.2002
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: ΠΑΒΕΤ 2000, EMMANOUIL N. KAZIS AVEE
Budget: 37.746,16 €
Scientific Responsible: Prof. PSARRAS
Email: john@epu.ntua.gr
Go to Top