ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Ref.No: 63081900
Start date: 01.06.1997
End date: 30.11.2001
Approval date: 15.07.1997
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: BRITE/EURAM, E.O.K.
Budget: 891.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top