ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

Ref.No: 62047700
Start date: 01.06.1992
End date: 31.05.1995
Approval date: 13.07.1992
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 20.542,91 €
Scientific Responsible: HARALAMPOS TSOUTRELIS
Email: tsoutrel@metal.ntua.gr
Go to Top