ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΠ

Ref.No: 62082500
Start date: 01.08.1995
End date: 30.04.1997
Approval date: 12.10.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ORGANISMOS LIMENOS PEIRAIOS
Budget: 60.075,09 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VALKANAS
Go to Top