ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ref.No: 65011800
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1999
Approval date: 22.10.1993
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MATHEMATICS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 41.085,84 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ANARGUROS FELLOURIS
Email: afellou@math.ntua.gr
Go to Top