ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΜΠΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ref.No: 62248700
Start date: 22.01.2009
End date: 21.01.2010
Approval date: 28.11.2008
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: NOMARHIAKI AUTODIOIKISI KORINTHIAS
Budget: 45.453,79 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS ROZOS
Email: rozos@metal.ntua.gr
Go to Top