ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ

Ref.No: 62066101
Start date: 02.11.1995
End date: 31.10.1995
Approval date: 30.11.1995
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: E.U.D.A.P.
Budget: 65.561,27 €
Scientific Responsible: GEORGIOS VEIS
Go to Top