ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΠΡΟΤΑΣΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ref.No: 61084200
Start date: 01.10.1996
End date: 30.09.1997
Approval date: 18.07.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: HUMANITARIAN AND SOCIAL SCIENCES
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: ARISTOFANIS KOUTOUGKOS
Email: aristoph@central.ntua.gr
Go to Top