ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Ref.No: 62112200
Start date: 01.10.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 16.01.1997
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: KAPE
Budget: 8.311,07 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. THEODOROS KOSTOPOULOS
Email: cost@central.ntua.gr
Go to Top