ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΕΝΖΥΜΑ) ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ

Ref.No: 61021202
Start date: 01.01.1992
End date: 31.12.1992
Approval date: 08.06.1992
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: Μ.Ο.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ), UP. GEORGIAS
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: VASILEIOS MAKRIS
Email: macris@chemeng.ntua.gr
Go to Top