ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΩ

Ref.No: 62055600
Start date: 01.05.1993
End date: 01.05.1996
Approval date: 25.05.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: DIM. EPIH. UDR. APOHET. KO
Budget: 187.241,38 €
Scientific Responsible: KOLLA-MIMIKOU
Email: mimikou@chi.civil.ntua.gr
Go to Top