ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ref.No: 61051300
Start date: 01.07.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 16.07.1993
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, G.G.E.T.
Budget: 1.173,88 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS KASSIOS
Email: ccassios@central.ntua.gr
Go to Top