ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ref.No: 62097200
Start date: 19.07.1997
End date: 18.07.1998
Approval date: 06.11.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: E.S.D.K.N.A.
Budget: 96.532,57 €
Scientific Responsible: Prof. PAPASPYRIDIS
Email: kp@cs.ntua.gr
Go to Top