ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ

Ref.No: 61112800
Start date: 20.04.1999
End date: 09.08.2004
Approval date: 01.07.1999
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 138.517,99 €
Scientific Responsible: IOANNIS KOUMANTAKIS
Email: mmgski@central.ntua.gr
Go to Top