ΕΡΓΟ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α 63/1883 ΚΑΙ 63/1986 ΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΓΕΤ 71644/28.04.2016

Ref.No: 67101100
Start date: 23.06.2016
End date: 31.12.2017
Approval date: 20.07.2016
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: SHIP DESIGN AND MARITIME TRANSPORT
Financier: ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 2014-16, GGET/EPIVRAVEUSI
Budget: 44.951,32 €
Public key: ΩΘ3Υ46ΨΖΣ4-ΘΜΗ
Scientific Responsible: PAPANIKOLAOU
Email: papa@deslab.naval.ntua.gr
Description: TRADITIONALLY, THE ENVIRONMENT PERFORMANCE OF SHIPS IN TERMS OF AIR EMISSIONS HAS NEVER BEEN AMONG THE PRIMARY CONCERNS OF THE MARITIME INDUSTRY. HOWEVER, THIS SITUATION IS BOUND TO CHANGE CONSIDERING THAT THE GREENING OF THE TRANSPORTATION SECTOR IS I
Go to Top