ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ref.No: 65207100
Start date: 01.01.2015
End date: 31.12.2016
Approval date: 27.03.2015
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 200.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GKOLIAS
Email: igolias@central.ntua.gr
Go to Top