ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ref.No: 62207300
Start date: 01.01.2006
End date: 31.12.2011
Approval date: 10.03.2006
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI
Budget: 99.609,00 €
Scientific Responsible: HRISTOS FTIKOS
Email: chftikos@chemeng.ntua.gr
Go to Top