ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Ref.No: 62215500
Start date: 03.10.2006
End date: 31.12.2010
Approval date: 20.10.2006
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 119.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Description: THIS PROGRAMME INVOLVES WORKS ON PROCESSING OF ORES AND INDUSTRIAL MINERALS, STUDY OF ENVIRONMENTAL EFFECTS CAUSES BY MINING ACTIVITIES AND PROCESS OPTIMIZATION.
Go to Top