ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΣΕΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 65122700
Start date: 01.06.2002
End date: 31.12.2008
Approval date: 06.09.2002
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΕΥ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 14.673,50 €
Scientific Responsible: FRAGKOPOULOS
Email: caf@naval.ntua.gr
Go to Top