ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ LASER

Ref.No: 61071500
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1996
Approval date: 12.10.1995
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 3.521,65 €
Scientific Responsible: ELENI MPANTEKA
Go to Top