ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΔΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΝΤΗΖΕΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Ref.No: 61109201
Start date: 24.05.1999
End date: 23.05.2001
Approval date: 06.04.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: Π.Α.Β.Ε., ERGOTEM
Budget: 12.986,26 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS
Email: pantelis@central.ntua.gr
Go to Top