ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ LASER ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΧΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΜΥΛΩΝ ΑΛΕΣΕΩΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ

Ref.No: 61081500
Start date: 01.02.1996
End date: 30.04.2000
Approval date: 25.04.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MANUFACTURING TECHNOLOGY
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 28.613,35 €
Scientific Responsible: Prof. PANTELIS
Email: pantelis@central.ntua.gr
Go to Top