ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Ref.No: 62089900
Start date: 01.12.1996
End date: 30.11.2000
Approval date: 10.02.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 138.517,98 €
Scientific Responsible: Prof. BOUKOVALAS
Email: gbouck@central.ntua.gr
Go to Top