ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 15% ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

Ref.No: 65133600
Start date: 01.01.2004
End date: 31.12.2004
Approval date: 17.10.2003
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 200.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTIS KOTTIS
Email: pcottis@central.ntua.gr
Go to Top