ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΓΕΤ

Ref.No: 67036600
Start date: 12.04.2002
End date: 11.04.2004
Approval date: 12.04.2002
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 6.101,44 €
Scientific Responsible: Prof. HARILAOS MPILLIRIS
Email: billiris@central.ntua.gr
Go to Top