ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 15% ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ.

Ref.No: 65136701
Start date: 31.03.2005
End date: 31.05.2012
Approval date: 01.06.2005
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 40.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. VAGIAS
Email: vastahl@central.ntua.gr
Go to Top