ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

Ref.No: 65183500
Start date: 01.06.2010
End date: 08.06.2018
Approval date: 02.07.2010
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 60.000,00 €
Public key: -
Scientific Responsible: Prof. KALIAMPAKOS
Email: dkal@central.ntua.gr
Description: THE PROJECT CONCERNS THE IMPLEMENTATION OF VARIOUS ACTIVITIES OF THE SCHOOL MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING.
Go to Top