ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2013

Ref.No: 65188000
Start date: 01.02.2010
End date: 31.12.2017
Approval date: 20.12.2010
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 58.925,41 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr
Go to Top