ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ “ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ”

Ref.No: 63098300
Start date: 01.11.1998
End date: 31.10.2000
Approval date: 08.10.1998
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: INTAS
Budget: 60.000,00 €
Scientific Responsible: POLUKARPOS PISSIS
Email: ppissis@central.ntua.gr
Go to Top