ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΟΜΗΣ – ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

Ref.No: 63048001
Start date: 01.11.1994
End date: 31.10.1995
Approval date: 10.02.1995
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: INTAS, E.O.K.
Budget: 9.300,00 €
Scientific Responsible: POLUKARPOS PISSIS
Email: ppissis@central.ntua.gr
Go to Top