ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Ref.No: 62105800
Start date: 01.12.1997
End date: 31.05.1999
Approval date: 03.09.1998
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 8.437,27 €
Scientific Responsible: CHATZIMPIROS
Email: k.hadjibiros@hydro.ntua.gr
Go to Top