ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΡΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ref.No: 61060701
Start date: 01.05.1995
End date: 31.08.1995
Approval date: 30.06.1995
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: ΕΤΕΡΠΣ, U.PE.HO.D.E.
Budget: 44.020,55 €
Scientific Responsible: Prof. KALLIOPI-ALIKI LEIVADITI
Go to Top