ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ref.No: 63022100
Start date: 01.09.1992
End date: 31.12.1992
Approval date: 13.07.1992
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: DIAFORES XENES ETAIRIES
Budget: 14.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. FILIPPOS KONSTANTINOU
Email: fkonst@mobile.ece.ntua.gr
Go to Top