ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ref.No: 61073500
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1997
Approval date: 11.01.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: G.G.E.T.
Budget: 33.455,61 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS HRISTOULAS
Go to Top