ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ.-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ref.No: 65098300
Start date: 01.01.2000
End date: 31.12.2000
Approval date: 25.02.2000
Department: DIOIKISI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 4.402,05 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS ANASTASIOU
Email: dhanasta@central.ntua.gr
Go to Top