ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 61/1435: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΛΙΝΘΟΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΔΙΑΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ Ι. Μ. ΔΑΦΝΙΟΥ.

Ref.No: 61143501
Start date: 20.01.2005
End date: 31.12.2006
Approval date: 01.06.2005
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 40.693,72 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Description: MORE WORKS FOR THE INVESTIGATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF BYZANTINE MANSORY WITH OR WITHOUT MOSAICS AND REPAIR TECHNIQUES: APPLICATIONS TO THE KATHOLIKON OF DAFNI MONASTERY.TESTS TO BE PERFORMED ON THE LABORATORY'S SIMULATOR.
Go to Top